صفحه نخست پنلپنل دور شیشه 7 وات SMD

مشخصات فنی

پنل دور شیشه 7 وات SMD

ابعاد روی محصول

9.7 سانتی متر

ابعاد پشت محصول

7.5 سانتی متر

گالری