صفحه نخست پنلپنل روکار گرد 24 وات SMD

مشخصات فنی

پنل روکار گرد 24 وات SMD

قطر

30 سانتیمنر

ارتفاع

3.5 سانتیمتر

گالری