مشخصات فنی

701

ابعاد روی محصول

12.5 سانتی متر

ابعاد پشت محصول

7.5 سانتی متر

گالری