مشخصات فنی

703

ابعاد روی محصول

12.5 سانتی متر

ابعاد پشت محصول

7.5 سانتی متر

گالری