مشخصات فنی

705

ابعاد روی محصول

12.5 سانتی متر

ابعاد پشت محصول

8.5 سانتی متر

گالری