مشخصات فنی

802

ابعاد روی محصول

12 سانتی متر

ابعاد پشت محصول

5.5 سانتی متر

گالری