مشخصات فنی

951wh-multi

ابعاد روی محصول

10 سانتی متر

ابعاد پشت محصول

5.5 سانتی متر

گالری