مشخصات فنی

981

ابعاد روی محصول

9.3 سانتی متر

ابعاد پشت محصول

5.5 سانتی متر

گالری