مشخصات فنی

3502

ابعاد روی محصول

11.5 سانتی متر

ابعاد پشت محصول

9.5 سانتی متر

گالری